Deutsch français
auf Deutsch en françaisFormowanie kozłów.


Dnia 13 lipca 1793 1-szą dywizję Armii Mozeli [Armée de la Moselle] składały następujące bataliony:

W rozkazie z 16 lipca 1793 komendant dywizji général de division Schauenbourg zarządza:

Raz na zawsze: kiedy tylko bataliony przybędą do obozu ich szefowie ustawią je regularnie w linię frontem do sztandaru; wyślą jako wytycznych po dwóch podoficerów lub kaprali z każdej kompanii, którzy staną 15 kroków [9,75 m] przed frontem; ci wytyczni postawią broń prosto przed sobą tak, żeby kolba dotykała ziemi.

Szef batalionu każe prezentować broń i rozkaże każdej sekcji ustawić ją dookoła karabinów trzymanych przez podoficerów reprezentujących obie sekcje; podoficerowie trzymający broń będą uważali, czy jest ona stabilna zanim puszczą tę, która będzie stanowiła bazę.

Po wykonaniu operacji plecaki umieszcza się wokół ustawionych kolb.

Rozkaz powyższy znajduje się na stronie 169 w pracy J. Collin'a "La Tactique et la Discipline dans les Armées de la Révolution. Correspondence du Général Schauenbourg du 4 avril au 2 août 1793.", opublikowanej w 1902 r. w Paryżu.... powrót do strony glównej