Deutsch English français
auf Deutsch in English en françaisNumery oznaczające żołnierza.


W 1808 r. w Paryżu został opublikowany "Manuel d’Infanterie ou Résumé de tous les Règlemens, Décrets, Usages, Renseignements, propres à cette Arme. Ouvrage renfermant tout ce que doivent savoir les sous-officiers." (Podręcznik piechoty albo podsumowanie wszystkich regulaminów, zarządzeń, instrukcji i wskazań użytecznych dla tej broni. Praca zawierająca wszystko, co podoficer wiedzieć powinien.)

Autorem pracy był Major Etienne-Alexandre Bardin (1774-1841). Na str. 380 f. pisze on:

Różne numery oznaczające żołnierza.

320. Furier musi ustalić i wiedzieć, jakie różne numery zostały przydane każdemu pojedynczemu żołnierzowi, którymi są:

1. Numer, pod jakim żołnierz został zapisany w rejestrze pułku [numéro d’inscription matriculaire] (règlement de revues z 25 Germinal an  13, art. 7, par. 8), który jest niezmienny i kolejny w regimencie.

2. Numer z rocznego rejestru [numéro de contrôle annuel] (règlement de revues z 25 Germinal an  13, art. 7, par. 8), który będzie się zmieniał każdego roku i jest kolejnym tylko w kompanii..

3. Numer ubioru i wyposażenia [numéro d’habillement et équipement], który powinien być identyczny z numerem uzbrojenia [numéro d’armement] przydanym żołnierzowi. – Żeby uniknąć pomyłki z numerem innej kompanii powinna być do niego dodana litera oznaczająca kompanię (règlement de comptabilité z 8 Floréal an 8, tit. 4, art. 29.

Kiedy żołnierz zostanie przeniesiony z jednej kompanii do innej, otrzyma nowy numer.

Numer powyższy będzie dla wszystkich doboszy i fajfrów numerem ich instrumentu, dla saperów numerem ich topora; dla muzyków będzie osobne oznaczenie [marque].

4. Numer porządkowy wg wzrostu [numéro de rang de taille], który będzie kolejny bez rozróżnienia dla wszystkich kaprali i żołnierzy kompanii.

5. Numer "kapralstwa" [numéro d’escouade] (patrz tablice na końcu règlement de police z 24 czerwca 1792), który ustala pozycję żołnierza w podwydzielni, ułatwia stawanie do nocnego apelu i jest zapisany na karcie przy jego łóżku (règlement de police z 24 czerwca 1792, Tit. 2, Art. 8).

6. Numer łóżka, w którym żołnierz śpi.

[Nota:] Ze wszystkich tych numerów tylko numer w rejestrze pułku oraz uzbrojenia pozostają niezmienne, wszystkie pozostałe mogą być zmienione. Dodatkowo mogą zostać przydane numery na poszczególne przypadki [éventuels], jak numer w szeregu podczas ćwiczeń [numéro d’exercise] (zobacz Réglement d'exercise z 1 sierpnia 1791, początek szkoły plutonu) oraz numery przydane szyldwachom [numéro des factionnaires].

Jeżeli chodzi o numery broni, na stronie 328 znajduje się dodatkowa informacja:

267. [...] Pierwszych czternaście muszkietów przynależy niezmiennie do podoficerów: sześć pierwszych do sierżantów [włączając sierżanta starszego] oraz furierów, pozostałe osiem do kaprali.... powrót do strony glównej